آموزشگاه(موسسه خیریه حضرت امام رضا (ع))

مدیریت موسسه: حسین میرکمالی

سال تاسیس: 1386

رشته فعالیت: پته دوزی

آدرس: کرمان، خیابان شریعتی، بین کوچه 13 و15، نرسیده به سه راه گنجعلیخان، جنب باشگاه بدنسازی مهرگان، طبقه اول، ساختمان کارنما

تلفن: 2260711