آموزشگاه فرهنگی هنری مقدسه

مدیریت: سید مهدی ریاضی

رشته آموزشی: معرق، منبت، مشبک

آدرس: کرمان، خیابان فردوسی، کوچه 12، پلاک 3