به هنرهای کهن جانی دوباره ببخشیم

به هنرهای کهن جانی دوباره ببخشیم در طول تاریخ، همواره مردم دنیا ایران کهن را با مردمان اصیل و صلح دوست، فرهنگ غنی، صنایع دستی بی نظیر، آداب و رسوم خاص و زیبا، اندیشه های پاک و بلند و بسیاری از شاخصه های سرشار می شناختند و امروز هم ایرانیان با طی مسیرهای ناهموار و صعود به قله های پرافتخار بیش از پیش در جهان شهره شده اند

صنایع دستی و هنر ایرانی در خطر / بعد از هنر فرش، چین به دنبال میناکاری ایرانی!

  چینی ها هر روز که می گذرد، بیشتر از دیروز حلقه محاصره اقتصادی خود را تنگ می‌کنند. جنس چینی به خانه ها ، سفره های ایرانی و حتی به زیر پیشانی شیعیان هم خزیده و ایرانی ها هرگز توجه نکرده اند که جانماز و مهر و حتی فرشی که روی آن نماز می خوانند ساخت چین است!