حراج 500 هزار دلاری تصویر «رستم‌خان زند» در حراجی «ساتبیز»

تصویری از' رستم خان زند' شاهزاده دوران زند،که توسط 'محمد صادق خان' نقاش امضا شده است، دربخش فروش آثار هنراسلامی درحراجی ساتبیز به ارزش 300 هزار تا 500 هزار یورو قیمت گذاری شده است.

انتشار دانشنامه گل و مرغ

انتشار دانشنامه گل و مرغ

جلیل جوکار درباره دانشنامه گل و مرغ ایرانی گفت: این دانشنامه در چهار مجلد منتشر خواهد شد و جلد نخست این دانشنامه به زندگی‌نامه و آثار 201 هنرمند نگارگر از دوره تیموری تا کمال‌المک اختصاص دارد که به طور تخصصی روی گل و مرغ کار می‌کردند.

1 2 3