انجام عملیات حفاظت پیشگیرانه و مرمت تابلوی سوخت روی چرم متعلق به موزه حوضخانه

عملیات مرمت و حفاظت پیشگیرانه بر روی اثر نمایشی بسیار ارزشمند عباس اسفرجانی که با تکنیک سوخت روی چرم خلق شده و در اتاق سوخت موزه حوضخانه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در معرض نمایش است، توسط واحد حفاظت و مرمت این مجموعه به اتمام رسید.

کتاب مصور سراجی سنتی از سلسله کتاب های صنایع دستی و هنرهای سنتی منتشر شد

انتشار کتاب مصور سراجی سنتی

کتاب سراجی سنتی که با هدف آشنایی با هنرهای سنتی و صنایع دستی است در مهر ماه 1392 با حمایت معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس به قلم ارژنگ ربیعی تدوین و توسط انتشارات فرهنگ سبز در 111 صفحه به صورت مصورمنتشرشد .