کیمیا

آموزش صنایع دستی

مدیریت: خانم قدیمی

آدرس: کرمان، پاساژ حافظ طبقه دوم

گلستان هنر

آموزشگاه صنایع دستی

مدیریت: مهدیه حلاوتی

آدرس: کرمان، چهارراه کاظمی، کوچه دکتر وکیلی

شماره تماس: 2265656

نارگل

آموزشگاه صنایع دستی

مدیریت: خانم قادری

آدرس: کرمان، پاساژ حافظ، طبقه دوم

هنرکده سرخ

آموزشگاه صنایع دستی

مدیریت: خانم نجمی

آدرس: کرمان، پاساژ حافظ، طبقه دوم

آموزشگاه زرین نقش

مدیریت: خانم پریرو

رشته آموزشی: حکاکی روی فلز

آدرس: میدان آزادی، پاساز حافظ، طبقه دوم

الزهرا

طراحی و دوخت

مدیریت: فاطمه حاج غنی

آدرس: کرمان، خیابان شریعتی، روبروی قدمگاه، پاساژ فولادی

شماره تماس: 2262550

آفرین

طراحی و دوخت

مدیریت: آرمیتا باستانی

آدرس آموزشگاه: خیابان 17 شهریور، بین کوچه 46 و 48

شماره تماس: 3326603

المهدی

طراحی و دوخت

مدیریت: مهدیه حسنی

آدرس آموزشگاه: خیابان شریعتی، کوچه 26

شماره تماس: 2221707

آموزشگاه لاله

مدیریت: خانم احمد پور

رشته آموزشی: گلیم بافی

آدرس آموزشگاه: خیابان جهاد، کوچه 35، انتهای شرقی 1، آموزشگاه لاله

شماره تماس: 2720091

آموزشگاه کریمان

مدیریت: خانم عباس شیرازی

رشته آموزشی: گلیم بافی

آدرس آموزشگاه: خیابان چمران، روبروی پاساژ فرشته

شماره تماس: 2238530

1 2 3 4 5 6